Alamprojekt 1.5

 

Steroidhormooni tuumaretseptorite seondumiskohtade ülegenoomne kaardistamine endometriaalsetes rakuliinides ja kudedes

 

Antud projektis kaardistatakse rakutuumas paiknevate steroidhormooni retseptorite (ERα, ERβ, PRA, PRB ja AR ja nendega funktsionaalset kattuv AHR) genoomsed seondumiskohad endomeetriumi rakuliinides. Järgnevalt kaardistatakse samade retseptorite sihtmärgid tervete naiste endomeetriumi retseptiivse faasi koeproovidel ning AHRi aktivatsiooni tuvastamiseks kasutatakse suitsetavate doonorite koematerjalis. Pärast antud andmestiku omandamist on võimalik teostada ajalis-ruumiline eelpoolmainitud retseptorite sihtmärkalade kaardistamine läbi kogu menstruaalse tsükli ja seostada see histoloogilise andmestikuga.

Projekti juht: Prof. Madis Metsis