Alamprojekt 2.4

 

Mikrovedelikukiipide loomine reproduktiivmeditsiinilisteks rakendusteks veterinaar-reproduktiivmeditsiini valdkonnas

 

Alamprojekt keskendub veterinaar-reproduktiivmeditsiini tehnoloogiate täiustamisele. Peamiseks eesmärgiks on arendada veise embrüote produktsiooni tehnoloogiaid, kasutades IVF (In Vitro Fertilization) ja IVP (In Vitro Production) meetodeid. Loomade aretustöös on munarakkude kehaväline viljastamine ning embrüote kasvatamine ja siirdamine aktuaalsed, sest võimaldavad saada geneetiliselt väärtuslikelt vanematelt rohkem järglasi. Veise IVF ja IVP puhul saab aretustöös kastutada nii väärtuslike emas- kui ka isasloomade geneetilist materjali, mistõttu omavad need tehnoloogiad suurt potentsiaali. Plaanitavad uuringud aitavad kaasa veise embrüote kasvukeskkonna disainimisele, mis võimaldaks maksimaalselt parandada embrüote in vitro kasvutingimusi ja muuta kasvukeskkond emaorganismis olevatele tingimustele võimalikult lähedaseks. Samuti tegeleme munarakkude arengupotentsiaali molekulaarsete markerite tuvastamisega, mis aitaksid ennustada veise embrüote siirdamise edukust. Projekti teine eesmärk on analüüsida pulli spermide viljastusvõimet, et välja arendada test pulli spermide viljakusmarkerite tuvastamiseks.

Projekti juht: Prof. Ülle Jaakma