Fertify®   

Tõenduspõhine geneetiline test naise viljakuspotentsiaali ja vanusest tingitud viljatusriski hindamiseks.

MIKS JUST FERTIFY TEST?
Praegused viljakuse hindamise testid mõõdavad kas teatud hormoonide taset või munarakkude hulka munasarjas. Fertify testil on teiste viljakust hindavate testidega võrreldes mitmeid eeliseid:
  • Testi on vaja teha vaid üks kord elu jooksul;
  • On informatiivne ka nendel noortel naistel, kellel pole veel hormoonide tasemetes toimunud märkimisväärseid muutusi või kellel puudub info oma ema menopausi algusaja kohta;
  • Sobib ka neile, kes kasutavad hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid;
  • Testi tegemiseks pole vaja võtta vereproovi või teha ultraheliuuringut ning seda saab teha kodustes tingimustes;
  • Erinevalt teistest testidest võimaldab viljakuspotentsiaali hinnata varakult, enne kui viljakus on reaalselt langema hakanud, mis jätab rohkem aega reaalse viljatusriski vähendamiseks.

Infot geneetilise viljakuspotentsiaali osas on hea kasutada näiteks pereplaneerimist puudutavate otsuste tegemisel.

Test analüüsib kiibitehnoloogiaga 800 geneetilist varianti ning hindab selle põhjal varase menopausi (enne 45.-dat eluaastat) ning sellega kaasneva varasema viljakuse languse individuaalset geneetilist riski.

Geneetiline risk varaseks menopausiks võib erineva geneetilise taustaga inimestel erineda kuni 10 korda.

Mida suurem geneetiline riskiskoor, seda suurem risk varaseks menopausiks.

Vastavalt teie testi tulemustele anname teile individuaalsed soovitused:
  • loomuliku viljakuse säilitamiseks
  • täiendavate viljakuse meditsiiniliste uuringute läbiviimiseks
  • munarakkude külmutamise ja säilitamise vajalikkusest
  • viljatusravi kasutamise vajalikkusest (kaasa arvatud kehaväline viljastamine ehk IVF)
  • meie partnerkliinikute kohta, kus on võimalik teostada täiendavaid uuringuid

Geneetilise testi kohta LOE EDASI