Meeproovide kogumine mee-DNA testi arendamiseks

Armsad mesinikud!

Oleme välja töötamas ainulaadset mee-DNA testi Eesti mee koostise ja päritolu tuvastamiseks. Mitmed teist on juba möödunud aastal andnud meile oma meeproovi testi arendamiseks. Senised tulemused on paljulubavad ning teeme pingutusi, et mee-DNA test saaks juba järgmisel aastal valmis.

Aga enne, kui mee-DNA test saab valmis, tahame korjata veel täpsemaid andmeid mee DNA koostisest ja varieeruvusest üle Eesti. Seetõttu kogume ka sellel suvel uusi Eesti mee proove, milles on ka sinul võimalik osaleda.

Mis testi me arendame?

Mee-DNA test on täpne ja kaasaegne meetod, mis tuvastab meest erinevate korjetaimede, bakterite, seente, putukate, imetajate ja viiruste DNAd. Test annab väärtuslikku informatsiooni nii mee koostise, päritolu, võimaliku võltsingu kui ka mesila tervise kohta.

 

Kuidas saad sina meid aidata?

Palume kõigi Eesti mesinike osalust, et anda oma panus Eesti mee-DNA testi arendamiseks. Sinu meeproov on oodatud, kui allolevad tingimused sobivad:

 • Vajame umbes 300 g sinu mesila unikaalset ja ehedat mett puhtas klaas- või plastiknõus.
 • Mee korjeaeg suvi 2021
 • Eriti oleme huvitatud Eesti meest, mille korjeala või koostis on millegi poolest eriline!
  Oodatud on ka meeproovid tarudest, kus on olnud hiljuti mõni seene, bakteri vm haigustekitaja nakkus või kahjurite rünnak.
  (NB! Meeanalüüsi tulemusi kasutame DNA testi arenduseks, mitte meeproovide kontrollimiseks või järelvalveks!)

Proovide kogumise aeg on juuli – september 2021.

Kes meie oleme?

Mee-DNA testi arendamist viib läbi Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS ning projekt on rahastatud PRIA MAK meetmest 16.2. Mee-DNA testi vastutav juht on Kairi Raime.

Millist lisainfot me vajame?

Meeproovile palume kaasa panna allolevad andmed mee kohta ja mesiniku kontaktid:

 • Meeprooviga seotud taru(de) asukoht või koordinaadid.
 • Korjeala kirjeldus (mets/raba, heinamaad, mereäärne taimestik vms, iseloomulikud taimeliigid).
 • Mee võtmise või/ja kärgede vurritamise/pressimise aeg.
 • Meeproovile iseloomulikud tunnused, kui on (näiteks monofloorne/polüfloorne mesi, teadaolevad korjetaimed, taru(de)s hiljuti olnud nakkused või kahjurid vms).

 

Millist tagasisidet saan ma oma mee proovi kohta?

Kasutame sinu selle suve meeproove testi arendamiseks. Üldjuhul ei anna me veel testi arendamise käigus mesinikule tagasisidet testitud mee koostise kohta, välja arvatud erandjuhtudel (näiteks leiame kahjurite jälgi vms).

Kuhu mee proovid koos lisainfoga saata?

Proovi andmiseks või lisaküsimuste korral helista palun 55 81 489 või kirjuta kairi.raime@ccht.ee. Proovide analüüs toimub Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuses Teaduspargi 13, 50411, Tartu.

Mida tehakse kogutud andmetega?

Meeproovide analüüsi tulemusi kasutatakse eelkõige mee DNA testi arendamiseks. Me ei edasta analüüsi tulemusi kolmandatele osapooltele, sh Põllumajandus- ja Toiduametile. Testimise tulemusi on plaanis avaldada hiljem teaduslikus kirjanduses ja avalikel esinemistel ainult üldistatult ja mesiniku jaoks anonüümselt.