Ravimiarendus

 

Ravimiarenduse uurimissuund tegeleb ravimiarendusega vähiravi ja HIV valdkonnas, samuti uudsete ravimitoomise tehnoloogiate juurutamisega. Uurimistöö keskendub muuhulgas uudse koetasandi sihitusmeetodi arendamisele, mis võimaldab ravimite suunamist vähispetsiifilise veresoonkonna kaudu just vähikoesse. Lisaks arendame molekulaartasandi sihitusmeetodit – uudseid vähiravimi-antikeha konjugaate, mis võimaldavad olemsolevaid ja uusi kemoteraapia ravimeid suunata spetsiifiliste molekulide vastu vähiraku pinnal ning samuti reguleerida nende vabanemist kindlatel tingimustel. Ravimiarenduse uurimissuund tegeleb ka HI viiruse-spetsiifiliste antikehade arendamise ja tootmisega, et kasutada neid preventiivsete tehnoloogiate ja ravimite väljatöötamiseks. Jätkame kõrgefektiivse tootmismeetodi arendamisega valguliste ravimite tootmiseks transgeense lehma piimast. Sellise meetodi abil on võimalik toota ravimeid nii diabeedi, hormonaalsete häirete, kui ka vähi ja viirushaiguste vastu.