Reproduktiivmeditsiini Tehnoloogia Arenduskeskusel uus nimi

Alates 23. oktoobrist on Reproduktiivmeditsiini TAK AS-i uus
nimi Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus (Tervise TAK) on rakendusuuringutele ja tootearendusele keskendunud firma, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on kliiniline- ja siirdemeditsiin ning biotehnoloogia. Tervise TAK olulisemad uurimissuunad teadus- ja arendustegevuses on personaalmeditsiin, ravimiarendus ja reproduktiivmeditsiin.
Andres Salumetsa vastavat avaldust saab täispikkuses lugeda siin.