Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse teadus- ja arendustegevus evalveeriti positiivselt

Haridus- ja teadusministeeriumim evalveeris Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse (TTAK) teadus- ja arendustegevuse terviseuuringute valdkonnas positiivselt.

Seoses sellega kindlustas TTAK endale õiguse seaduses sätestatud tingimustel taotleda oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest ning doktoriõppe avamist õppe aluseks olevas teadusvaldkonnas.

Hindamisel arvestati järgmisi kriteeriume:
teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkus võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevuse kriteeriumitega vastavas valdkonnas; teadustöötajate arv ja kvalifikatsioon võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumitega vastavas valdkonnas ning uurimiskeskkonna, sh seadmete ja ruumide olemasolu ja piisavus teadus- ja arendustegevuse läbiviimiseks.

Lisainfo: TTAK arendusjuht Hardi Tamm (hardi.tamm [at] ccrmb.ee)