Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuses asub tööle vähiuuringute tippspetsialist

Eelmisel kümnendil Californias Sanford-Burnhami Meditsiiniuuringute Instituudis töötanud Prof. Tambet Teesalu jätkab Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuses (TerviseTAK) oma teadustööd uute kasvajaspetsiifiliste kullerpeptiidide tuvastamisel ja kasutamisel vähiravis. Täpsem eesmärk on kõhuõõne kasvajate spetsiifiliste kullerpeptiidide prekliinilised uuringud. Kõhuõõne kasvajad on agressiivne kasvaja vorm, mille korral traditsionaalsed ravimeetodid ei ole seni andnud rahuldavaid tulemusi.

TerviseTAKi arendusjuhi Hardi Tamme sõnul tugevdab prof. Teesalu liitumine oluliselt ettevõtte ravimiuuringute valdkonda. „Prof. Teesalu kuulub maailma juhtivate teadlaste hulka vähiuuringute valdkonnas, mis tegeleb nn. tarkade ravimite väljatöötamisega. Meil on erakordne võimalus olla selles valdkonnas maailma tipus, kuna valitud projektil on selge fookus. Samuti on meile väga oluline tema kontaktide võrgustik Californias, millesse kuuluvad nii tippteadlased kui ka tuntud biotehnoloogia ettevõtted.”
Prof. Teesalu seniseks oluliseks saavutuseks on koos Sanford-Burnhami Meditsiiniuuringute instituudi kolleegidega vähiselektiivsete kullerpeptiidide väljatöötamine ja prekliiniline arendamine. Nende poolt avastatud kasvajakude läbivad peptiidid (tumor penetrating peptides), olulisim nendest iRGD, põhjustavad vähi koe veresoonte selektiivset lekkimist. Ravimitega koos manustatuna põhjustavad nimetatud peptiidid vähiravimi väljumist kasvaja veresoontest ja tungimist koe sügavusse – tulemuseks on ravimi tõhusam manustamine. Nimetatud avastus võimaldab juba olemasolevate ravimite efektiivsust parandada, samuti on võimalik välja töötada uusi ravimeid.