Valitsus kiitis heaks uue e-tervise strateegia

“Eesti e-tervise strateegia 2020” sai valitsuselt heakskiidu. Strateegia käsitleb terviseandmete kvaliteeti ja taristut, isikustatud e-teenuseid ja personaalmeditsiini, terviklikku juhtumikäsitlust ja teenuste lõimimist, terviseteenuste tulemuslikkuse seiret ja analüüsi ning kaugteenuste arendamist. Täpne rakenduskava koos rahastamisplaani ja vastutajatega valmistatkse ette järgmise paari kuu jooksul.

ERR algne uudis on leitav siit.