Ettevõttest

 

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS on 2009. aastal loodud biotehnoloogiaettevõte, mis perioodil 2009-2014 kandis nime Reproduktiivmeditsiini TAK AS. Uurimis- ja arendustöö põhisuunaks on senimaani olnud viljatuse diagnostika ja raviga seotud küsimused ning inimeste ja loomade reproduktsiooni puudutavad probleemid. Ettevõte loodi ettevõtete ja teadusasutuste konsortsiumina, et koostöö kaudu nii kliinilise- kui ka veterinaarreproduktiivmeditsiini ja biotehnoloogia valdkondades luua võimalusi olulisteks saavutusteks teaduses ja uute tehnoloogiate arendamisel ning aidata kaasa teadussaavutuste kommertsialiseerimisele.

Aastal 2014.a. uuendati ettevõtte pikaajalise strateegia. Uute arengusuundadena lisandusid personaalmeditsiin ja ravimiarendus ning ettevõte sai uue nime Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.

2015.a evalveeris Haridus- ja teadusministeeriumim Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse (TTAK) teadus- ja arendustegevuse terviseuuringute valdkonnas. Sellega kindlustas TTAK endale õiguse seaduses sätestatud tingimustel taotleda oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest ning doktoriõppe avamist õppe aluseks olevas teadusvaldkonnas.

Teadusnõukogu

Prof. Aleksander Giwercman (Lundi Ülikool, Malmö, Rootsi)
Prof. Zygmunt Gryczynski (Põhja-Texase Ülikool, Texas, USA)
Prof. Daniela Toniolo (San Raffaele Teadusinstituut, Milano, Itaalia)

Prof. Gilbert Charles Antoine Faure (Henri Poincaré Ülikool, Nancy, Prantsusmaa)
Prof. Outi Hovatta (Karolinska Instituut, Stockholm, Rootsi)
Prof. Tore Midtvedt (Karolinska Instituut, Stockholm, Rootsi)