CCHT

Projekti "Competence Centre on Health Technologies (CCHT)" nr EU 48695 raames kaasrahastatakse perioodil 01.09.2015 - 31.08.2022 teadus-arendustööde läbiviimist ja uute toodete ning teenuste arendust Euroopa Regionaalarengu Fondist 6 916 472,93 euroga. Projekti EU48695 kogumaht on 12 097 479,62 eurot. Kaasrahastuse toel töötab ettevõte välja ning arendab tooteid ja teenuseid reproduktiiv-meditsiinis, onkoloogias, personaal-, labori- ja veterinaarmeditsiinis.

Samuti vajab turule toomist aastatel 2009-2015 loodu. Teiste hulgas 2015. a. alul kliiniliste uuringute faasi jõudnud probiootilistel mikroobidel baseeruvad tooted põletikuliste naistehaiguste raviks, mitmed mitteinvasiivsed testid jne. Arendustööd tehakse viie akadeemilise ja enam kui kahekümne eraettevõtte koostöös. Märkimisväärne tähelepanu läheb uute arendussuundade ülesehitamisele ja koostöövõrgustiku laiendamisele. Samaväärset hoolt vajab ettevõtte suurima vara – inimeste ja organisatsiooni arendamine.

Ülevaade EAS Tehnoloogia Arenduskeskute meetmest ja selle eesmärkidest on leitav siit.

Connected Health

Tervistehnoloogiate Arenduskeskus on Connected Health klastri liige. Klastri tegevusi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 euro ulatuses.

EAS klastrite programmist täpsemalt: http://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/

NOTED, SARM ja CCRMB

 

EUREKA Eurostars projekti raames osales ettevõte NOTED projektis (grant EU41564) ja on Euroopa 7. raamprogrammi projekti SARM (grant 324509) koordinaator.

Projekti "Competence Centre on Reproductive Medicine and Biology" kaasrahastati perioodil 01.09.2009-31.08.2015 Euroopa Regionaalarengu Fondist 7 232 084,80 euroga. Projekti (EU30020) kogumaht oli 10 342 506 eurot. Uurimis- ja arendustöö põhisuunaks oli viljatuse diagnostika ja raviga seotud küsimused ning inimeste ja loomade reproduktsiooni puudutavad probleemid. Üldiseks eesmärgiks oli ettevõtete ja teadusasutuste koostöö kaudu nii kliinilise- kui ka veterinaar-reproduktiivmeditsiini ja biotehnoloogia valdkondades luua võimalusi olulisteks saavutusteks teaduses ja uute tehnoloogiate arendamisel ning aidata kaasa teadussaavutuste kommertsialiseerimisele.