Ettevõttest

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS on 2009. aastal loodud biotehnoloogiaettevõte, mis perioodil 2009-2014 kandis nime Reproduktiivmeditsiini TAK AS. Ettevõte loodi ettevõtete ja teadusasutuste konsortsiumina, et koostöö kaudu nii kliinilise- kui ka veterinaarreproduktiivmeditsiini ja biotehnoloogia valdkondades luua võimalusi olulisteks saavutusteks teaduses ja uute tehnoloogiate arendamisel ning aidata kaasa teadussaavutuste kommertsialiseerimisele.

Ettevõtte uurimis- ja arendustöö põhisuunaks on viljatuse diagnostika ja raviga seotud küsimused ning inimeste ja loomade reproduktsiooni puudutavad probleemid. Alates 2014.aastast lisandusid ettevõttele personaalmeditsiini ja ravimiarendus suunad.

2015.a on ettevõte Haridus- ja teadusministeeriumimi poolt evalveeeritud teadus- ja arendustegevuse terviseuuringute valdkonnas.

2018.a. käivitas ettevõte oma Teenuslabori, mis tegutseb Terviseameti tegevusloa nr L05235 alusel.

Ettevõtte labor, asukohas Teaduspargi 13, Tartus, on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO 15189:2012 nõuete suhtes ja vastab nõuetele kui meditsiinilabor genoomika valdkonnas.