Alamprojekt 1.3

 

Endomeetriumi retseptiivsus: süsteemibioloogia vaatenurgast

 

Emaka limaskesta (endomeetriumi) kvaliteeti mõjutavad tegurid on hetkel veel küllaltki ebaselged. Käesolevas projektis plaanitud uurimistöö aitab paremini mõista naise viljatust põhjustavaid tegureid ning annab uut ja täpset infot emaka limaskesta molekulaarsete omaduste kohta. Uurimistöö tulemusena arendatavad uued immunoloogilised ja molekulaargeneetilised testid võimaldavad endomeetriumi kvaliteeti hinnata oluliselt täpsemalt ja efektiivsemalt.

Projekti juht: Prof. Andres Salumets